Censorformandskabet

Hvad er censorformandskabets opgaver?

Censorformandskabet:

 • Indstiller ansøgere til censorbeskikkelse på baggrund af en vurdering af ansøgerens uddannelse, faglige kvalifikationer og kendskab til aftagersituationen situation (Læs mere under spørgsmålet: Hvad er de vigtigste kompetencer og kvalifikationer, man skal have for at blive en god censor?)
 • Behandler klager fra ansøgere over manglende beskikkelse, da manglende indstilling til beskikkelse skyldes, at ansøgerne ikke er indstillet til beskikkelse af formandskabet
 • Indstiller censorer til afbeskikkelse
 • Allokerer censorer til alle prøver
 • Sikrer, at reglerne om gensidig og gentagen censur overholdes
 • Udarbejder en årlig censorberetning på baggrund af censorrapporterne fra censorerne til uddannelsesinstitutionerne og Styrelsen for videregående uddannelser
 • Arrangerer censormøder med censorerne i censorkorpset minimum hvert andet år
 • Arrangerer kontaktmøder mellem uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset minimum hvert andet år
 • Besvarer høringer om uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger
 • Står til rådighed og sparrer med censor vedrørende spørgsmål om f.eks. censorgerningen, uklarhed i samarbejdet med uddannelsesinstitutionen mv.
 • Rådgiver uddannelsesinstitutionerne og Styrelsen for Videregående Uddannelser på baggrund af den årlige censorberetning om kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans i uddannelserne.
 • Repræsenterer censorerne i censorkorpset overfor Styrelsen for Videregående Uddannelser og uddannelsesinstitutionen

Der kan læses mere om censorformandens opgaver under punktet i Eksamensbekendtgørelsen §§ 30 og 31