CensorsekretariatetKontaktperson:
Ulla Arreborg
mail: censor-it@ucsyd.dk
Tlf. 7266 5161

Censorsekretariatet er et administrativt organ, hvis primære opgave er at allokere censorer til eksamener. Censorsekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner og står bl.a. for alt det praktiske arbejde med allokering af censorer.

Censorsekretariatet formidler og besvarer bl.a. spørgsmål fra uddannelsesledere, administrative medarbejdere, censorer og styrelsen for forskning og uddannelse og er en vigtig medspiller i arbejdet omkring at skabe kvalitet og ensartethed på de uddannelser, som vi allokerer censorer for.